Współpraca z mediami | Warta Poznań S.A.

Zasady współpracy z mediami

  1. Warta Poznań służy pomocą przedstawicielom mediów w zakresie kontaktowania się oraz uzgadniania terminów spotkań z zawodnikami i pracownikami Klubu.
  2. Wszelkie pytania dotyczące terminów treningów i meczy należy kierować do Michała Wieczorka pod numer telefonu 512-482-203.
  3. W szczególnych przypadkach Warta Poznań może poprosić o nagranie bądź artykuł przed opublikowaniem w celu autoryzacji.W przypadku najważniejszych kwestii Zarząd będzie publikował stosowne oświadczenia na stronie www.wartapoznansa.pl oraz przesyłał dziennikarzom stosowne informacje.
  4. W dniu oficjalnych rozgrywek zawodnicy i trenerzy udzielają wypowiedzi, wywiadów prasowych: dziennikarzom telewizyjnym na płycie boiska wyłącznie na tle tablic sponsorskich lub w miejscach wyznaczonych przez Warta Poznań
  5. Przed danym spotkaniem ligowym (pucharowym) fotoreporterzy oraz operatorzy kamer, posiadający akredytacje, zobowiązani są do odbioru kamizelek – znaczników w punkcie odbioru Akredytacji oraz kamizelek FOTO/TV, który znajduje się przy wejściu głównym do budynku klubowego KS Warta przy ul. Droga Dębińska 12.
  6. Dziennikarze pobierający kamizelki FOTO/TV zobowiązani są do założenia ich podczas wykonywania obowiązków służbowych. Ich zwrot po zakończeniu meczu następuje w tym samym miejscu.
  7. Przedstawiciele mediów podczas meczów zobowiązani są do przeprowadzania wywiadów w specjalnych strefach, wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. W przypadku ignorowania tego zalecenia Klub może wycofać akredytację na czas nieokreślony.
  8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Klub ma prawo cofnąć akredytację do czasu zakończenia rundy lub rozgrywek.

NASI PARTNERZY