Akredytacje | Warta Poznań S.A.

Akredytacje na mecze Warty Poznań:
Michał Wieczorek
Telefon: 512 482 203
E-mail: m.wieczorek@wartapoznansa.pl

Akredytacja sezon 2017/2018: 

Imię i nazwisko Dziennikarza

Numer PESEL Dziennikarza

Adres email Dziennikarza

Numer telefonu Dziennikarza

Redakcja

Adres redakcji

Imię i nazwisko Redaktora Naczelnego

Adres email Redaktora Naczelnego

Numer telefonu Redaktora Naczelnego

Typ akredytacji
PressFotoTV

Uwagi

Regulamin przyznawania akredytacji prasowych na mecze Warty Poznań sezon 2017/2018

 1. Akredytacje prasowe przyznawane są decyzją Warta Poznań na podstawie wniosków akredytacyjnych.
 2. Akredytacje wydaje się wyłącznie redakcjom sportowym mediów zarejestrowanych sądownie i posiadających osobowość prawną oraz oficjalnym serwisom internetowym klubów.
 3. Wnioski o należy składać najpóźniej do godziny 13:00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym zawody
 4. O przyznanie akredytacji mogą wnioskować tylko redaktorzy naczelni lub szefowie działu sportowego Redakcji. Indywidualne wnioski dziennikarzy i fotoreporterów nie będą rozpatrywane.
 5. Akredytacje odbierać można w dniu meczu na godzinę przed jego rozpoczęciem, lub w tygodniu poprzedzającym mecz po uprzednim kontakcie telefonicznym: 512 482 203
 6. Akredytacje wydawane są tylko i wyłącznie na podstawie legitymacji dziennikarskich.
 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wydanej akredytacji istnieje możliwość wyrobienia duplikatu. Koszt wyrobienia kolejnych duplikatów wynosi 50 zł.
 8. Akredytacja typu PRESS upoważnia do wstępu na:
  – sektor media na trybunach,
  – sektory dla publiczności w celu realizacji obowiązków zawodowych,
  – salę konferencyjną,
  – płytę stadionu (miejsce wyznaczone przez Warta Poznań) po zakończeniu spotkania
 9. Akredytacje dla fotoreporterów i dziennikarzy telewizyjnych typu FOTO/TV upoważniają do wstępu na:
  – płytę stadionu (miejsce wyznaczone przez Warta Poznań),
  – sektory dla publiczności w celu realizacji obowiązków zawodowych,
  – sektor media na trybunach,
  – salę konferencyjną.
  Wymagane jest, aby każdy fotoreporter i dziennikarz TV przebywający na płycie stadionu posiadał kamizelkę, którą należy wcześniej pobrać w punkcie odbioru Akredytacji oraz kamizelek FOTO/TV, który znajduje się przy wejściu głównym na stadion KS Warta przy ul. Droga Dębińska 12.
 10. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczona przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla służb porządkowych i technicznych Warta Poznań.
 11. Osoby akredytowane przebywające na terenie obiektu klubu zobowiązane są stosować się do zaleceń rzecznika prasowego klubu (lub osób przez niego wyznaczonych) i służb porządkowych.
 12. Warta Poznań ma prawo unieważnić akredytacje prasową w przypadku naruszenia przez osobę akredytowaną postanowień niniejszego regulaminu akredytacji, regulaminu stadionu lub przepisów federacji sportowych dotyczących przedstawicieli mediów.
 13. W szczególnych przypadkach Warta Poznań ma prawo unieważnić akredytację prasową bez podania przyczyny.

NASI PARTNERZY